Të ecurit me Krishtin

Të ecurit me Krishtin ​ Parathënie​ ​ Të rriturit shpesh iu bëjnë pyetje fëmijëve: “Ç’do të bëhesh, kur të rritesh?” “Polic”, ose “mësues”, ose “doktor” – përgjigjen fëmijët. Secili prej nesh, para se ta mbaronte shkollën, kishte dëshirë të bëhej dikushi, por sa shpejt na u ndërrua mendja! Jeta jonë tani ndoshta është komplet ndryshe…

Kjo është padrejtësi!

Kjo është padrejtësi! Parathënie Nganjëherë na duket sikur jeta jonë është e mbushur vetëm me shqetësime dhe probleme, me sëmundje dhe strese nga më të ndryshmet. Jeta duhet të na shkojë si në vaj, ngaqë jemi besimtarë! Por psalmi 73 na e shpjegon më mirë këtë dilemë. Perëndia është i mirë “Me siguri Perëndia është…

Një fjalë shumë e rëndësishme

Një fjalë shumë e rëndësishme Parathënie Secili prej nesh ka një pasazh të preferuar biblik, që e inkurajon në momente të vështira. Por çdo fjalë e Biblës është e rëndësishme, ngaqë çdo fjalë e saj është e frymëzuar prej Frymës së Shenjtë. Cila fjalë e Biblës është më e rëndësishmja për ne? Përgjigja jonë duhet…

Si mund të mbijetojmë, kur na sulmon luani?

Parathënie Si do t’ju dukej, po ta dinit se dikush po ju vinte çdo ditë nga mbrapa, duke ju përgjuar? Secili prej nesh përgjohet vazhdimisht përditë prej djallit, i cili pret momentin e duhur për të na shkatërruar, ashtu si luani e përgjon dhe pastaj e përpin prenë e vet. Djalli do që të na…

Një zjarr i vogël

“Vëllezër të mi, mos u bëni shumë mësues, duke ditur se do të kemi një gjykim më të ashpër, sepse të gjithë gabojmë në shumë gjëra. Në qoftë se dikush nuk gabon në të folur, është njeri i përsosur, dhe është gjithashtu i aftë t’i vërë fre gjithë trupit. Ja, u vëmë fre në gojë…