Pastrimi i rrëmujës

Pastrimi i rrëmujës “Fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më vajosi për të ungjillizuar të varfërit; ai më dërgoi për të shëruar ata që e kanë zemrën të thyer, për të shpallur çlirimin e të burgosurve dhe kthimin e të parit të verbërve, për të çliruar përsëri të shtypurit, dhe për të predikuar…

Mesazhi i Jeremias (Pjesa II)

Mesazhi i Jeremias (Pjesa II) “Fjalët e Jeremias, birit të Hilkiahut, një nga priftërinjtë që ishin në Anathoth, në vendin e Beniaminit. Fjala e Zotit iu drejtua në kohën e Josias, birit të Amonit, mbret i Judës, në vitin e trembëdhjetë të mbetërimit të tij; iu drejtua gjithashtu në kohën e Jehojakimit, birit të Josias,…

Mesazhi i Jeremias (pjesa I)

Mesazhi i Jeremias (pjesa I) “Fjala e Zotit m’u drejtua, duke më thënë: “Para se unë të të formoja në barkun e nënës sate, të kam njohur; para se ti të dilje nga barku i saj, të kam shenjtëruar dhe të kam caktuar profet të kombeve”. Unë u përgjigja: “Mjerisht, o Zot, Zot, unë nuk…

Fuqia e Pentikostit

Fuqia e Pentikostit “Kur erdhi dita e Rrëshajëve, ata ishin të gjithë bashkë, në një mendje të vetme, në të njëjtin vend. Dhe befas nga qielli erdhi një ushtimë, si ajo e një ere që fryn furishëm, dhe e mbushi gjithë shtëpinë ku ata po rrinin. Dhe atyre u dukën gjuhë, si prej zjarri, të…

Të veshur me Krishtin

Të veshur me Krishtin “Unë do të gëzohem shumë tek Zoti, shpirti im do të kremtojë Perëndinë tim, sepse më ka veshur me rrobat e shpëtimit, më ka mbuluar me mantelin e drejtësisë, ashtu si një dhëndër që vë një diademë, si një nuse që zbukurohet me xhevahiret e saj.” (Isaia 61:10). Parathënie Shpeshherë rrobat…