Të bekuar pa masë

Të bekuar pa masë “Për çdo gjë falenderoni, sepse i tillë është vullneti i Perëndisë në Krishtin Jezus për ju” (1 Thesalonikasve 5:18). Parathënie Duhet t’i jemi mirënjohës Perëndisë për çdo situatë në jetën tonë. Jobi është shembull i një njeriu, që e adhuroi dhe e nderoi Zotin madje edhe në tundimet, persekutimet dhe vuajtjet…

Të jetuarit plot gëzim

Të jetuarit plot gëzim Parathënie Cila është gjëja e parë që bëjmë, sapo zgjohemi në mëngjes nga gjumi? Bëjmë dush, apo pijmë një kafe? Po në darkë, a shohim TV apo argëtohemi? A i lëmë Zotit ndonjëfarë kohe të lirë gjatë ditës? Shpeshherë jemi aq të zënë me aktivitete të ndryshme, saqë jetës sonë i…

Psalmi 119 – Dalethi – Fjala ringjallëse

Dalethi Fjala ringjallëse “Unë bie përmbys në pluhur; më ringjall sipas fjalës sate. Të kam treguar rrugët e mia, dhe ti më je përgjigjur; më mëso statutet e tua. Më bëj që të kuptoj rrugën e urdhërimeve të tua, dhe unë do të mendohem thellë mbi mrekullitë e tua. Jeta ime tretet në dhimbje; më…

Psalmi 119 – Gimeli – Fjala ndriçuese

Gimeli Fjala ndriçuese “Bëji të mirë shërbëtorit tënd, dhe unë do të jetoj dhe do të respektoj fjalën tënde. Hapi sytë e mi dhe unë do të sodit mrekullitë e ligjit tënd. Unë jam i huaji mbi dhe; mos m ‘i fshih urdhërimet e tua. Shpirti im tretet nga dëshira e dekreteve të tua në…

Pastrimi i rrëmujës

Pastrimi i rrëmujës “Fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më vajosi për të ungjillizuar të varfërit; ai më dërgoi për të shëruar ata që e kanë zemrën të thyer, për të shpallur çlirimin e të burgosurve dhe kthimin e të parit të verbërve, për të çliruar përsëri të shtypurit, dhe për të predikuar…